Garanti

Tänk på att vi har garanti genom MTA. Kontakta dem i första hand.

Christer Jieboldt är ansvarig från MTA

christer.jieboldt@mtabygg.se

0700-889950

TV, Telefoni & Internet

Felanmälan El (öppettider och journummer) 0431-44 99 00
Support Bredband & TV (öppettider) 0771-38 38 38
Övriga frågor 0431-44 99 00
E-postadress kundservice@bjarekraft.se

El

Kundservice: 0430 480 90
Växel: 0430 480 00
Felanmälan: 0430 480 48
E-post: kundservice@sodrahallandskraft.se

Vatten & Avlopp

Akut felanmälan görs dygnet runt på 010-490 97 00

 

Översvämning på grund av läcka i fastighet

Har du drabbats av översvämning på grund av vattenläcka inne i din fastighet? Stäng av inkommande vatten med hjälp av ventilen vid vattenmätaren och bryt strömmen i de drabbade lokalerna då vattnet kan bli strömförande. Kontakta sedan en VVS-tekniker för åtgärd.

Stopp i avlopp

Har du stopp i avloppet så ska du, innan du kontaktar NSVA, alltid kontrollera så att stoppet inte är inom din egen fastighet. Skulle stoppet vara inom din fastighet ska du istället kontakta fastighetsskötare, VVS-tekniker eller spolbil för åtgärd.