homeFinder

VÄLJ DIN
BOSTAD

När du flyttar till Brf Tunhusen, Tuvelyckans nya och välplanerade bostadsrätter med plats för familjeliv, skratt och lek kommer du uppleva hur nära det är till allt. Skola och förskola finns inom området. Skogen in på knuten och en kilometer till havet.


Klicka för att se prislistan!

Lgh
Rum
ca. m²
Mån. avgift
Pris
Status

VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT OCH HUR GÅR KÖPET TILL? HÄR HITTAR DU SVAREN!

Ett bostadsköp är en stor och viktig affär och vi vill att du ska känna det tryggt och bekvämt att köpa en bostad av oss. Därför vill vi nämna de viktigaste punkterna för att du ska känna till de olika stegen i köpprocessen och i vilken ordning saker och ting sker. Att bli ägare av en bostadsrätt innebär att du betalar en insats och köper en andel och medlemskap i en bostadsrättsförening. En bostadsrätt är rätten att nyttja en bostad på obegränsad tid, så länge man följer föreningens stadgar och betalar månadsavgifterna. Föreningen i sin tur äger fastigheten med tillhörande byggnader

Om du är intresserad av projektet så kan du med fördel lämna in en intresseanmälan. vilket enklast sker via våra mäklare som håller i och ansvarar för hela säljprocessen.

Första steget vid köp av en nyproducerad bostadsrätt är ofta att teckna ett bokningsavtal. Detta avtal garanterar att du får köpa den bostad du valt. Vid tecknande av bokningsavtal erläggs en bokningsavgift. Detta belopp dras sedan av från det förskott som betalas vid tecknande av förhandsavtal. Beroende på var i processen vi befinner oss kan istället ett förhandsavtal tecknas direkt.

Förhandsavtal kan tecknas när bostadsrättsföreningen har fått kostnadskalkylen godkänd och förskottsgarantin är tecknad samt tillstånd har erhållits från Bolagsverket. Detta innebär vanligtvis att köparen betalar en procentandel av den totala insatsen, med avdrag för ev bokningsavgift. Förhandsavtalet är bindande, så det är viktigt att du har ordnat finansiering innan du undertecknar avtalet. Vid förhandsavtalets tecknande sätts en preliminär tidpunkt för inflyttning.

I samband med inflyttning ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. Detta är det slutgiltiga avtalet, som reglerar upplåtelsen av din bostad.

Under tiden du väntar på att din bostad ska färdigställas håller föreningen några informationsmöten där du får tillfälle att ställa frågor och dessutom träffa och lära känna dina nya grannar.

En av fördelarna med att köpa en bostadsrätt redan i byggskedet är att du kan vara med och bestämma hur just din bostad ska inredas. Även om bostäderna är välplanerade och med god grundstandard. uppskattar många att kunna sätta just sin personliga prägel på material och övriga tillval. Vi har tagit fram en tillvalsbroschyr. där vi dels beskriver grundstandarden i bostäderna och dels de tillval som är möjliga att göra. Du får som kund ett personligt möte med entreprenörens representant för genomgång av dina tillval. Tilläggskostnaden för tillvalen betalas direkt till entreprenören via separat faktura.

Innan det är dags för inflyttning sker besiktning av bostaden. Du blir då inbjuden att vara med vid detta tillfälle som sker ihop med entreprenören och en utomstående besiktningsman. Då kontrolleras att bostaden är fri från fel och brister och att tillvalen du har valt stämmer.

Senast fyra månader före inflyttning får du besked om ditt definitiva tillträdesdatum. På tillträdesdagen träffar du mäklaren och entreprenören i din nya bostad och innan dess ska du ha gjort slutbetalningen. Medtag kvittot som visar att denna är gjord. Äntligen kan du flytta in i ditt nya efterlängtade hem!

Under byggtiden och den närmaste tiden efter inflyttning så sköter interimsstyrelsen föreningens drift. I samband med föreningsstämman skall dock en ny styrelse väljas. Ni som är intresserade av att sitta i styrelsen bör påtala detta när ni får kallelsen till föreningsstämman. På stämman väljs sedan ny styrelse. Efter stämman bokas en tid för överlämning av föreningen till den nya styrelsen. Vid denna överlämning får ni en genomgång av alla avtal för skötsel och drift samt en genomgång av ekonomi och redovisning.

Garantitiden för entreprenaden är fem år och ansvarstiden är tio år. Efter två år sker en så kallad garantibesiktning som föreningen kallar till. Du som kund omfattas även av en insatsgaranti fram till överlåtelsen av bostaden samt att entreprenören förvärvar ev osålda bostäder.

Hela byggnationen täcks av försäkringar fram till slutbesiktningen. Fram till dess att slutbesiktning sker har interimsstyrelsen tecknat en försäkring för bostadsrättsföreningen som innefattar fastigheten och dess byggnader. Vid inflyttning tecknar du själv en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Vill ha mer information? Ladda ner informationsbladet nedan.

LADDA NER INFORMATIONSBLAD